Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2015

ktsz
Play fullscreen
Reposted byHaere Haere

February 26 2015

ktsz
..obojętność była również jedyną moją ochroną przed rozstrojem nerwowym, przed strachem i poczuciem winy.
— Franz Kafka
ktsz
Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Charles Bukowski
Reposted fromjenns jenns viablackdrama blackdrama
ktsz
- Miał racje. - Odnoœśnie czego? -Jesteœś wyjątkowa. Krzątasz się tu zasłaniając się maską wrażliwej, popapranej dziewczyny, ale nie możesz. Jesteśœ bardzo widoczna. Jesteśœ wielka. Jesteśœ w rozsypce, niczym śœwieca paląca się z obu stron. I żadna iloœść wódy, trawki ani gniewu tego nie ukryje.
— birdman
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Wiesz nie mam podzielności uwagi toteż kiedy jem
palę i piję, czytam piszę i
oglądam telewizję nie mogę w tym czasie
nikogo kochać.
Marcin Świetlicki (via poez-ja)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

January 30 2015

7276 cc84
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamaddaleinee maddaleinee
ktsz
1752 591e

January 17 2015

ktsz
7264 fc41
ktsz
4485 f968
6822 66d6 500
Reposted fromoolong oolong viadoubleespresso doubleespresso

January 01 2015

ktsz
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
ktsz
Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz pa­rasolkę, gdy zaczy­na padać. Mówisz, że kochasz słońce, a cho­wasz się w cieniu, gdy zaczy­na grzać. Mówisz, że kochasz wiatr, a za­mykasz ok­no, gdy zaczy­na wiać. Właśnie dla­tego boję się, gdy mówisz, że kochasz mnie.
— William Szekspir
Reposted frombonitas bonitas viapoezja poezja

December 31 2014

ktsz
ktsz
Reposted frommayamar mayamar viajustdisappear justdisappear
ktsz
4376 867c 500
Reposted fromanaa anaa viaohhh ohhh
ktsz
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromorchis orchis viaohhh ohhh
ktsz
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viaohhh ohhh

December 21 2014

ktsz
Najbardziej zniszczyli mnie ci, którzy powinni być podporą.
Reposted fromobliviate obliviate

December 20 2014

ktsz
Doskwiera mi świadomość, że sobie nie radzę… (…). Że nie radzę sobie z bezwzględnym wrogiem we własnej duszy. Jest ode mnie silniejszy, jest cholernie silny. Czasami udaje mi się go ogłuszyć i wtedy przez jakiś czas śpi, daje mi spokój, ale zarazem mam wrażenie, że w takich chwilach zbiera siły do kolejnego ataku, a gdy wraca do życia, jest silny i żywotny, jak młody pies. 
I wtedy dopada mnie, wbija we mnie kły i nie puszcza.
— Charlotte Link
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafairyland fairyland
ktsz
A kiedyś przed zaśnięciem czytali sobie książki na głos. (...) gdyby zapytano go, co jest dla niego najbardziej erotyczne, odpowiedziałby, że naga kobieta czytająca na głos książkę, którą jej sam podarował.
— J. L. Wiśniewski, "Los powtórzony"
Reposted fromfairyland fairyland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl